­Սա­թե­նիկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Սաթենիկ ՄկրտչյանԵ­թե ընդ­դի­մութ­յունն, ըստ ան­ցած ե­րեք տա­րի­նե­րի յու­րա­քանչ­յուր օր­վա տխրահռ­չակ հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն կա­խե­լու ար­ժա­նի գոր­ծու­նեութ­յան, գո­նե ձևա­կա­նո­րեն, հե՛նց ­Նի­կո­լի օ­րի­նա­կով, դա­տի տար նրան, ես կընտ­րեի ընդ­դի­մությա­նը, ո­րը, իմ կար­ծի­քով, ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ «քլթքլթա­ցող կաթ­սա­յի վրա­յից» ըն­դա­մե­նը գո­լոր­շին դուրս թող­նե­լով (հան­կարծ չպայ­թի՜)՝ բա­ցում էր կա­փա­րի­չը և…
Եվ ա­րեց ա­մեն ինչ՝ «ՀԱՂԱԳՍ» ՆՐԱ կամ, գու­ցե, հենց ի­րե՞նց ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.