ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆԸ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԵՎ ԱՊԱԳԱՅԱՄԵՏ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆԸ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԵՎ ԱՊԱԳԱՅԱՄԵՏ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ Աելիտա ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆԱելիտա ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

Բոլորովին վերջերս լույս տեսած «Պերճ Զեյթունցյանի ժամանակը» մենագրությունը (273 էջ¤…