Զավեն ԲԵԿՅԱՆ

ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ Արևահարվողների բազմությունը Հավերժական ծովափերին, և լուսնահարվողների բազմությունը պատրանքի հրվանդաններում……