Դե­րե­նիկ Դե­միրճ­յա­նը՝ ծաղ­րան­կա­րիչ

Դե­րե­նիկ Դե­միրճ­յանն այս ծաղ­րան­կա­րում անդ­րա­դար­ձել է Ա­լեք­սանդր Ծա­տուր­յա­նին (1868-1917 թթ.): Ինչ­պես հայտ­նի է Ծա­տուր­յա­նի կեն­սագ­րութ­յու­նից, 1902 թվա­կա­նից նա ապ­րել և­ աշ­խա­տել է Մոսկ­վա­յում, ե­ղել ու­սու­ցիչ մոս­կով­յան մե­ծա­հա­րուստ­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րում, ա­պա զբաղ­վել գրա­կան-հրա­տա­րակ­չա­կան գոր­ծու­նեութ­յամբ: Ծաղ­րան­կա­րի կեր­պար­նե­րին, ինչ­պես սո­վո­րա­բար, կցված են Դե­միրճ­յա­նի եր­գի­ծա­կան գրութ­յուն­նե­րը: Ներ­կա­յաց­նում ենք դրանք՝ վե­րից վար: «­Մոսկ­վա­յի հա­մակ­րող­ներ» «Բ­յու­րակն Գ­լուխ­նե­րեն վեր պի­տի ո­րո­նենք գե­ղե­ցիկ ար­վես­տը»: […]

ՄԻ ՄԱՐԴ ՈՒ ՄԻ ԵՐԿԻՐ / ­Հա­կոբ ԿԱՐԱՊԵՆՑ

­Հի­մա ­Սու­րէ­նը շփո­թում էր կա­րօտ­նե­րը: ­Նիւ Եոր­քում նստած՝ նա հի­մա կա­րօ­տում էր ­Զե­փիւ­ռին ու ­Հա­յաս­տա­նին, եր­կուսն էլ հե­ռու ու ան­կա­րե­լի: Որ­քան մօ­տե­նում, այն­քան հե­ռա­նում էին իր սէ­րե­րը: ­Զե­փիւ­ռը գնա­ցել, թա­ռել էր քա­ռա­սու­նեօթ սա­րե­րի թի­կուն­քում, իսկ ­Հա­յաս­տա­նը կար ու կար. ինքն էր, որ ով­կիա­նոս էր ստեղ­ծել իր ու ­Հա­յաս­տա­նի միջև: – ­Քեզ մի բան ա­սեմ,- ա­սել […]

ՆԱ ԻՐ ԿՅԱՆՔԸ ԵՐԳ ԴԱՐՁՐԵՑ / Հրանտ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

    Մինչև իր մուտքը պատերազմի ու քաղաքականության այս ժամանակներ՝ Վազգեն Սարգսյանը լավ գրող էր. բառը, միտքը, կերպարը, գործողությունը նրա առջև սպիտակ թղթի վրա այնքան հնազանդ ու ճշգրիտ էին, այնպես էին շարժվում ու քեզ իրենց հետ տանում, ինչպես լինում է լավ զորահրամանատարից կառավարվող մարտադաշտում. էմոցիաների շռայլում չուներ, բոլոր բառերը վարժ զինվորի նման կարևոր ու պարտադիր […]

ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ – 130

Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ Զարմանալի ազգ ենք մենք՝ նախ սովամահ կանենք մեր գրողներին, հետո արդեն կսկսենք մեծարել նրանց: Ես գիտեմ, որ կգա ժամանակ, երբ կփառաբանեք ու կմեծարեք ինձ, բայց ցավը նրանում է, որ ես այդ ժամանակ մեռած կլինեմ: Ես դեդուկտիվ ծնունդ եմ: Մինչ ուրիշներն իրենց կյանքի վերջում են ասում «ունայնություն ունայնության» մանրամասն ապրելուց հետո, ես ծնվելիս […]

ՄՈՏԻԿ ԱՆՑՅԱԼԸ՝ ՆԵՐԿԱՅԻ ԴԻՏԱԿԵՏՈՎ / Հովիկ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

  Մարդկության հավերժական ձգտումը եղել է երկրի վրա արդարության և հավասարության հաստատումը: Պատահական չէ, որ այդ վսեմ գաղափարը ամրագրած է Ավետարանում. «Բարութիւն ընել սորվեցէ՛ք: Իրաւունքը փնտռեցէ՛ք, զրկուածին ուղութիւն ըրէ՛ք, որբին դատաստանը տեսէ՛ք ու որբեւարիին դատը պաշտպանեցէ՛ք» (Եսայեայ 1, 17): Քրիստոսը խրատում է. «Նայեցէ՛ք և զգուշացէ՛ք ագահութենե՛, վասն զի մարդուս ստածուածքներուն աւելնալէն կախուած չէ իր կեանքը» […]

Կարինե ՌԱՖԱՅԵԼՅԱՆ / ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ՝ ՄԵԿ ԴԱՐ «ԼՌԱԾ» ԴՐԱՄԱՆ

Թեև Դերենիկ Դեմիրճյանի ստեղծագործական ժառանգությունն ամփոփված է ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակած 14 ստվար հատորներում, այդուհանդերձ, կան երկեր, որոնք դուրս են մնացել մասնագետների ուշադրությունից և չեն արժանացել ընթերցողին հասնելու բախտին: Այս շարքում իր նյութով և առեղծվածային պատմությամբ առանձնանում է «Հովնան մեծատուն»դրաման, որը պահպանվում է Գրականության և արվեստի թանգարանի Դերենիկ Դեմիրճյանի ֆոնդում՝ բնագիր, ձեռագիր, մեքենագիր տարբերակների տեսքով՝ […]

ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԸ ՎԻԼՅԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ / Հովիկ Այվազյան

«Հիշողությունը երևակայություն է: Որովհետև ինչ որ հիշում ես, նման չէ ճշգրտորեն քո տեսածին, և քանի որ քո տեսածը տարբեր է, քո հիշողությունը մի աստիճանն է երևակայության: Իսկ երևակայությունը վերհիշված իրականն է»: Վ. Սարոյան Համաշխարհային գրականության երևելի դեմքերից մեկը` Վիլյամ Սարոյանը, որ արյունով իրեն հայ էր համարում, իսկ միջավայրով` ամերիկացի, գրականությունը դիտում էր որպես կենսական պահանջ, […]

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԶԱՆԳԵՐԸ / Էդուարդաս ՄԵԺԵԼԱՅՏԻՍ

Ողբերգության պես ու սուրբ հավատի Զանգերն են հնչում Սարդարապատի: Ասես մարդկային արցունքները ջինջ Խտացել այստեղ, դարձել են պղինձ: Խտացել այստեղ, փոխվել են երգի Ժամանակի մեջ ու տիեզերքի: Ողբերգության պես ու սուրբ հավատի Զանգերն են հնչում Սարդարապատի: Արարատ լեռան հայացքի տակ ծեր Բիրտ յաթաղանն էր վայրի շառաչում… Բայց բարբարոսը, ո՛չ, չէր հասկացել, Որ վերքերից են վարդերը […]

Վերջին հանդիպումը «Սօսէ Մայրիկի» հետ / Մովսես ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ

«… Ես հիմա չեմ մտածում` ինչպե՛ս արիաբար մեռնել: Ես մտածում եմ, թե ինչպե՛ս արիաբար ապրել»: ԱՆՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Բնաւ ցանկալի չէր, որ այդ մէկը մեր վերջին հանդիպումը ըլլար, սակայն ի՞նչ կրնանք ընել, երբ Աստուած իր «թաքուն» հաշիւները ունի, իսկ բնութիւնը` իր «տարերային քմայքը»: Անոնք առանց ոեւէ մէկուս կարծիքը հարցնելու` անողաբար քեզ ալ բաժնեցին մեզմէ առ յաւէտ… […]

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՔՍՈՐՅԱԼՆԵՐԸ*

1921 թվականի մարտի 15-ին Բեռլինի Շառլոտենբուրգ թաղամասի Հարդենբերգ փողոցում Սողոմոն Թեհլիրյանը գնդակահարեց Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի նախկին նախարար և մեծ վեզիր, Հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալեաթին: Սիլվա ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ Սողոմոն Թեհլիրյանն աքսորից վերադարձավ դժվարությամբ. 1965 թվականի ապրիլի 24-ին, Մեծ եղեռնի 50-ամյակի օրը, երբ բազմամյա լռությունից հետո հանկարծ փողոց հորդած բազմությունը «հողերը, հողերը» բացականչություններով տանում էր նաև […]

Դերենիկ Դեմիրճյանի նորահայտ բանաստեղծությունը

Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի նոր հիմնական ցուցադրության մեջ առանձնակի շեշտադրված են նոր և ուշագրավ ցուցանմուշները, որոնք բացահայտում են գրողի ստեղծագործական և անձնական կյանքի անհայտ կողմերը: Այդպիսի մի բացահայտում էր «Աստմատո՛զ, ծխախոտ հասարակ» տողով սկսվող բանաստեղծությունը, որն ունի իր պատմությունը: Դերենիկ Դեմիրճյանը կյանքի վերջին շրջանում տառապում էր բրոնխների ասթմայով և բժիշկների խորհրդով գործածում էր աստմատոզ դեղաբույսը, որը […]

ԶԱՎԵՆ ՊԻՊԵՌՅԱՆ – 95 (1921-1984)

ԿԵԱՆՔԸ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Պոլսահայ գրականության 20-րդ դարի երկրորդ կեսի կարկառուն ներկայացուցիչներից է Զավեն Պիպեռյանը, թեպետ նրա մասին հիշատակումներ մեզանում շատ սակավադեպ են պատահում և հիմնականում հպանցիկ բնույթ ունեն: 1945 թ. պոլսահայ մամուլում հանդես գալով պատմվածքներով, հրապարակախոսությամբ, տեսական ու քննադատական հոդվածներով` Պիպեռյանը միանգամից ներկայանում է հաստատակամ սկզբունքներով և այդ սկզբունքները հետամտելու խիզախությամբ: Պիպեռյանն այն ստեղծագործողներից էր, […]

ԻՐ «ՀՈԳՆԱԾ ՏԱՐԻՔՆ» ՈՒ ԻՆՔԸ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՈՒ ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ՓՈՐՁ / ՖԵԼԻՔՍ ՄԵԼՈՅԱՆ

Բարևում էր՝ հինչ կա՞: Սրան պատասխան չէր ուզվում, պիտի հակադարձեիր՝ բարև՛: Բայց դե ինչքան էլ իրեն գիտեիր, ու այս «հինչ կան» բարի լույս էր, բարի օր ու բարի իրիկուն, մեկ է՝ մեջը հարց կար. այնուամենայնիվ ինքնամոռաց որոճը ընդհատել, ծանր կոպերը ետ էր տարել, երևելի կոստյումը կախել էր մեկը բարձր, մեկը ցածր ուսերից, ինքն իր ներսից […]

ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ / ԼԵՎՈՆ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ

XX դարի երկրորդ կեսին իսահակյանագիտությունը զգալի ձեռքբերումներ արձանագրեց` արդեն կուտակված ու ձևավորված ավանդույթներին միավորելով նորերը, ասպարեզ բերելով գիտնականների, որոնք դարի մեծագույն բանաստեղծներից ու մտածողներից մեկի ստեղծագործությունը մեկնաբանեցին միանգամայն նոր և ուշագրավ դիտանկյուններից, խորքային թափանցումներով և ինքնահատուկ փիլիսոփայական-գեղագիտական արժևորումներով տեսան այն բացառիկն ու յուրահատուկը, որը հառնում է ազգային գեղարվեստական մտքի պատմության մեջ որպես համամարդկային-համաշխարհային ներսուզումների արտահայտություն: […]

ՈՒ ԵՐԱԶՈՒՄ ՆԱ ՏԵՍԱՎ ԱՌՆՈՅԻՆ / ԷԼԴԱ ԳՐԻՆ

Բոգդանն աշխատանք էր փնտրում: Նա ծեծում էր երաժշտական դպրոցների, ուսումնարանների, կոնսերվատորիայի, ֆիլհարմոնիայի դռները, ծեծում էր երկրորդ, հինգերորդ անգամ: Մի սրտացավ քարտուղարուհի բացատրեց, որ ինքնահոսով ոչինչ չի ստացվի. ամենուրեք կլանայնություն է, կապեր, կաշառք, զանգեր վերևից… Կաշվե թղթապանակում, որ Բոգդանն զգուշորեն տանում էր իր հետ, անօգուտ դրված էին մոսկովյան կոնսերվատորիայի, ասպիրանտուրայի, դափնեկրության դիպլոմները… Տանն էլ համարյա ոչինչ […]

ՍԱՀՅԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆԸ / ՄԵԼՍ ՍԱՆԹՈՅԱՆ

Բոլոր գրողներն իրենց հետ բերում են իրենց գեղագիտությունը: Մեծ գրողների մասին ու շուրջ գիտությունն սկսվում է նրանց կենդանության օրոք: Այդ գիտության հիմքում կանգնած են իրենք` հեղինակները և նրանց գործը դրական կամ և ոչ դրական գնահատողները: Բացառություն չէ նաև Համո Սահյանը: Սահյանագիտությունն սկսվեց Ստեփան Զորյանի և մի քանի մտավորականների ջանքերով, գիտական տեսք ստացավ Ս. Աղաբաբյանի, Հ. […]

ԳԵՆՏՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ. ՎԵՐՀԱՐՆ ԵՎ ՎԱՐՈՒԺԱՆ / ՎԱԶԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

1910-ական թվականներին, ավելի ճիշտ՝ 1912-1915-ի շրջանում հայ մշակույթի զարգացման կենտրոններից մեկում՝ Պոլսում, հայ գրականության բարեշրջման, նորացման նախանձախնդիրների թվում առանձնանում էին հատկապես երկուսը՝ Դանիել Վարուժանը և Կոստան Զարյանը, որոնք իրենց խմբագրած գրական երկու հայտնի հանդեսների («Նավասարդ» և «Մեհյան») մեջ մշակում էին մեր նորագույն գրականության հիմնախնդիրները: Այս երիտասարդները գալիս էին Եվրոպայից՝ համալսարանական կրթությամբ, զինված գիտելիքներով, ներշնչված գեղագիտական, […]

ՈՂՋՈ՛ՒՅՆ ՔԵԶ, ՍԵՐԳԵՅ* / ԴԱՎԻԹ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Տպագրվել է «Գրական թերթ», 2009 թ. Երբ ժողովրդական դեպուտատ Վարդգես Պետրոսյանը հուլիսի 21-ին խորհրդարանի դահլիճում սգավոր տեսքով և կերկերուն, ողբերգական ձայնով հայտնեց, թե՝ «այս գիշեր Երևանում մահացել է ականավոր կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովը», և առաջարկեց մեկ րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգել նրա հիշատակը, ապա անդառնալի կորստյան ցավի հետ միասին սիրտս պատեց նաև անզոր մի դառնություն… Ցավ, որ […]

ՓԵՇԸ ՎԱՌՎԱԾ ԿԻՆԸ / ԳՈՀԱՐ  ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

– Մի անառակ էլ ավելացավ:– Շշնջաց հարևան տղամարդը: Շշնջաց, որ չարտասվի: Հարևան կնոջ այրիության ողբը նրանից թալանում-տանում էր իր այրությունը… Ուզում էր մի մատ էրեխու պես պռոշ անել ու զռռալ իր մեռած ընկերոջ համար… Դաղալություն արիր, Մինա՛ս, ախր երեկ առավոտ իրար տեսանք, լույսը նոր բացված՝ մի թափ նարդի գցեցինք: Ախր… Շատ լավ էիր, է՜, ու […]