ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՀԳՄ վերստուգիչ հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով ՀԳՄ և նրա կառույցների 2016 թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացքն ու արդյունքները, ներկայացնում է հաշվետու տարվա իր եզրակացությունն ու դիտարկումները:
ՀԳՄ հաշվապահության /գլխավոր հաշվապահ` Բ. Բադասյան/ ներկայացրած և ստուգման արդյունքում գրանցված տվյալները տարեկան մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ:
Մնացորդ առ 01.01.2016 թ. 2823.0 հազ. դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ
1. Վարձավճարներ 21.449.5
2. «Կանթեղ» մրցանակի գումար 800.0
3. Պոլիկլինիկա 1.800.0
4. Ծաղկաձորի ստեղծագործ. տուն 1.180.0
5. Անդամավճարներ և անդամատոմսեր 593.0
6. Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյան (մրցանակ) 727.5
7. Հրանտ Մաթևոսյան մրցանակ 400.0
8. Ներդրում (Սևանի ստեղծագործ. տան համար) 141.0
9. Պաշտպանության նախարարությունից (մրցանակներ և այցելություն զորամասեր/ 2.000.0
10. Գրական մրցանակաբաշխություն «21-րդ դար» /Արա Աբրահամյան/ 6.500.0
11. Սևանի ստեղծագործական տան վերակառուցման ծրագիր 16.490.0
Ընդամենը՝ 52.081.0 հազար դրամ

ԵԼՔԵՐ
1. Աշխատավարձ 11 107.0
2. Եկամտային հարկ 5.689.0
3. Օգնություն գրողներին 992.8
4. «Կանթեղ» մրցանակի ծախսերը 800.0
5. Ծառայություններ (հեռ. էլէներգիա, գազ, ջուր, բենզին, ծաղիկներ) 8.486.6
6. «Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյան» (մրցանակներ) 727.5
7. Հրանտ Մաթևոսյան մրցանակ 400.0
8. Գործուղում 502.0
9. Պաշտպանության նախարարության մրցանակներ 1.850.0
10. Օգնություն Հայկական գրական հիմնադրամին 483.0

Ընդամենը՝ 31.037.9 հազար դրամ
Մնացորդը 01.01.2017 թ. 876.1 հազար դրամ

Վերոնշյալ թվային պատկերում ՀԳՄ անդամավճարների հավաքագրման հարցում թեև դրական տեղաշարժը նկատելի է, սակայն արդյունքը դեռ բավարար չէ: ՀԳՄ ստեղծագործական գործունեության տարեկան հաշվետվությունը ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի կողմից տրվել է ՀԳՄ նախագահության և վարչության տարեվերջյան համատեղ նիստում, ինչպես նաև ՀԳՄ նախագահի մամուլի ասուլիսի ժամանակ: Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել է համագործակցությունը ՀՀ նախարարությունների հետ, ինչը նպաստել է նոր ծրագրեր իրականացնելու: ՀԳՄ-ն, պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ, Հայոց բանակին նվիրված ստեղծագործությունների երկրորդ անընդմեջ մրցանակաբաշխությունն անցկացրեց, ապահովելով այս համագործակցության ավանդական դառնալու հեռանկարը: Շարունակվել են արտասահմանյան երկրների գրական կազմակերպությունների հետ հարաբերությունները, որոնց արդյունքում հայ գրողների ստեղծագործությունները թարգմանվել և տպագրվել են շատ երկրների գրական մամուլում, լույս են տեսել ալմանախներ, առանձին ժողովածուներ: Փոխադարձաբար հայ ընթերցողներին է ներկայացվել արտերկրի մի շարք արժեքավոր ստեղծագործություններ: Արդեն ավանդական միջոցառումներին ավելացել են նորերը, նպատակ ունենալով նպաստել հայ գրականության հանրաճանաչմանը: Ընթացքի մեջ են «Պոլ կետտ» հիմնադրամի հետ Սևանի ստեղծագործական տան վերակառուցման հետազոտության աշխատանքները:

Համահայկական գրական հիմնադրամի
/գլխ. հաշվապահ` Ա. Պողոսյան/ 2016թ.
գործունեության պատկերը
1.Աշխատակազմ՝ 2 հոգի (տնօրենը չի վճարվում)
Աշխատավարձ՝ հաշվապահ + ե/հ 501.600 դրամ
2. Իրականացված ծրագիր՝ օգնություն գրողի ընտանիքին և այլն 0.0 դրամ
Ֆինանսական օգնություն՝ ՀԳՄ-ից 501.600 դրամ
3. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը՝ 501.600 դրամ

Մնացորդը 01.01.2017 թ.՝ 0.0 դրամ

ՀԳՄ Ծաղկաձորի ստեղծագործական տան / գլխ. հաշվապահ` Լ. Ներսիսյան/ 2016 թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ամփոփագիրը.
Ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը 15153 մահճ/օր
Այդ թվում` 163 ՀԳՄ անդամներին հատկացվել է 1768 մահճ/օր անվճար ուղեգրեր (նախորդ տարվա հետ համադրված 15240 ընդհանուր, 157 ԳՄ անդամ, 1820 մահճ/օր)Տարեկան ընդհանուր եկամուտը կազմել է 159630 հազ. դր, ինչը ևս համադրելի է նախորդ տարվա ցուցանիշին – 159041 հազ.դր
Ծախսային մասը ունի հետևյալ պատկերը 157784 հազ. դր.
հազ. դր հազ. դր,
Աշխատավարձ 21.800 Սնունդ 46.800
ԷլԷներգիա 16.100 Տրանսպորտային 1.504
Գազ 12.900 Վարկի % 1.520
Ջուր 1.460 ԱԱՀ 27.820
Հեռախոս, հեռուստացույց, ինտ. 820
Գույքահարկ 1.850
Շինարարություն, վերանորոգ. 10.750
Շահութահարկ, եկամտահ. 6.660
Տնտեսական 7.800
Զուտ շահույթ 1.846, որից ՀԳՄ-ին 1180
Շահույթից 666 հազ. դր. ուղղվել է ԳՄ անդամներին անվճար հատկացված ուղեգրերի մասնակի ծախսածախմանը:
Ծախսային մասի ցուցանիշները հիմնականում համադրելի են նախորդ տարիների գրանցված 1 մարդ/ օրվա հաշվարկով իրականացված ծախսերի ցուցանիշների հետ:
Նկատելի տնտեսում է արձանագրվել աշխատավարձի ֆոնդի, հեռահաղորդակցության միջոցների ու տրանսպորտային ծախսերի հոդվածներում: Համեմատաբար աճ է գրանցվել սննդի և հարկերի ծախսային հոդվածներում:

Ընթացիկ տարում`
Ավարտվել է նոր մուտքի կառուցումը:

Հիմնովին վերանորոգվել են թիվ 102, 103,104, 116, 118,120,122 սենյակները:
Սալիկապատվել է խոհանոցի պատերի մի մասը:
Արդիականացվել է 80-ական թվականներից գործող ջրագծերի մեծ մասը:
Նախորդ և ընթացիկ տարում վերանորոգած սենյակներում 20-40 տարվա վաղեմության հեռուստացույցները և սառնարանները փոխարինվել են նորերով:
Թարմացվել է սենյակների և ճաշասրահի գույք-հանդերձանքը:
Հաշվի առնելով ծաղկաձորյան հյուրանոցային շուկայում օրավուր աճող մրցակցությունը, երկրում առկա սոցիալական լարվածությունը, ամփոփագրում ներկայացված ցուցանիշների պատկերը վկայում է, որ աշխատակազմին հաջողվել է ոչ միայն դիմակայել մրցակցությանը, ապահովել ստեղծագործական տան նորմալ գործունեությունը, այլև աշխատանքներ տանել շենքի վերանորոգման և գույքի թարմացման ուղղությամբ:
ՀԳՄ հրատարակչության /հաշվապահ` Ժ.Ազարյան/ 2016 թ. ֆինանսական արդյունքները
Մնացորդ 01.01. 2016թ. 2.0 դրամ:
2016-ին պետպատվերի շրջանակում մուտքագրվել է 700.0 / յոթ հարյուր հազար/ դրամ: Տպագրվել է 1 գիրք: Հոնորար` 75.000 դրամ, տպագրական ծախսեր` 475.000 դրամ:
Պետաջակցությամբ տպագրվող գրքերի շրջանակում մուտքագրված գումարը կազմել է 8316.0 /ութ միլիոն երեք հարյուր տասնվեց հազար/ դրամ: Տպագրվել է 18 գիրք: Տպագրական ծախսեր` 4565.0
/ 4 միլիոն հինգ հարյուր վաթսունհինգ/ դրամ: Հոնորար` 1420.0 /մեկ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար/ դրամ: Աշխատավարձ` 1360.0 /մեկ միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար/ դրամ: Հրատարակչական ծախսեր և հարկեր` 1122.0 / մեկ միլիոն հարյուր քսաներկու հազար/ դրամ:
«Սպեղանի գրական» պոլիկլինիկայի 2016 թ. ֆինանսական գործունեության պատկերը
ՄՈՒՏՔԵՐ
1.Վարձակալություն 120.000 դրամ
2.Ստոմատոլոգիա 10.559.502 դրամ
3. Բուժսպասարկում 1.813.000 դրամ
Ընդամենը` 12.492.502 դրամ
ԵԼՔԵՐ
1. Աշխատավարձ 8.310.000 դրամ
2. Շրջանառության հարկ 90.650 դրամ
3. Արտոնագրային վճար 720.000 դրամ
4. Բժշկ. արտոնագրի վճար 50.000 դրամ
5. «Էկենգի» ծառայություն 3000 դրամ
6. ՀԴՄ սպասարկում 33.600 դրամ
7. Աղբահանություն 24.701 դրամ
8. Համատիրության վճար 36.000 դրամ
9. Շահույթի մասնահանում ՀԳՄ-ին 1. 800000 դրամ
10. Ապրանքի ձեռքբերում 19.300 դրամ
11. Հարկ վարձակալությունից 12.000 դրամ
12. Կոմունալ ծախսեր 626.439 դրամ
13. Վերանորոգման ծախսեր 236.318 դրամ
Ընդամենը` 11.962.008 դրամ:

ՀԳՄ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

«Համահայկական գրական հիմնադրամի»
2016 թ. գործունեության մասին

1. Հիմնադրամի լրիվ անվանումը_Համահայկական գրական հիմնադրամ
1.1 Գրանցման համարը 22216000584
1.2. Գրանցման ամսաթիվը 30.03.2006 թ.
1.3. Գտնվելու վայրի հասցեն՝ Մարշալ Բաղրամյան, 3
1.4 Հեռ. 56-18-64_
1.5 1.5. Բջջ. 093536133 Կայք __________ Էլ. փոստ
1.6 Աշխատակազմ՝ 2 հոգի (տնօրենը չի վճարվում)
Աշխատավարձ՝ հաշվապահ + ե/հ 501.600 դրամ
1.7 Իրականացված ծրագիր՝ Օգնություն գրողի ընտանիքին և այլն 0.0 դրամ
1.8 Ֆինանսական օգնություն՝
Հայաստանի գրողների միությունից 501.600 դրամ
1.9 Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը՝ 501.600 դրամ

Մնացորդը 01.01.2017 թ.՝ 0.0 դրամ

Հիմնադրամի տնօրեն՝ Լևոն ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ
Գլխավոր հաշվապահ՝ Անահիտ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.