ԳՐՈՂՆ ԱՅՆ Է, ԻՆՉ ՍՏԵՂԾԵԼ Է

 

­Հու­նի­սի 17-ին ՀԳՄ պատ­վի­րա­կութ­յու­նը՝ ի դեմս ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ. ­Մի­լի­տոն­յա­նի, Լ. Բլ­բուլ­յա­նի, Գ. ­Դավթ­յա­նի և Գ. ­Սա­րո­յա­նի, մաս­նակ­ցեց ­Պա­րույր Ս­ևա­կի մահ­վան 50-րդ ­տա­րե­լի­ցի մի­ջո­ցառ­մա­նը: ­Ներ­կա էին նաև գրող­ներ Ա­րա­րա­տից, ­Վայ­քից և­ այլ մար­զե­րից:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յա­նը ­Պա­րույր Ս­ևա­կի գոր­ծը այ­սօր էլ հա­մա­րե­լով ու­ղեն­շա­յին, ընդգ­ծեց, որ այն պոե­զիա­յի, գրա­կա­նութ­յան, թարգ­մա­նութ­յան հա­րուստ փորձ է: «­Բա­նաս­տեղ­ծը մշտա­պես ապ­րում է»,- ա­սաց նա՝ հոր­դո­րե­լով ապ­րել-մեռ­նել բա­ժա­նու­մը չօգ­տա­գոր­ծել գրո­ղի, ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղի ա­ռի­թով. նա այն է, ինչ ստեղ­ծել է: «Սևակն ամ­բող­ջութ­յամբ ար­տա­հայտ­վել է իր ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան մեջ, այ­սօր մեզ հետ հա­ղորդ­վում է հենց այդ ճա­ռա­գայթ­նե­րով, ա­լիք­նե­րով և ­մեզ հետ ա­պա­գա­յում լի­նե­լու հաս­տա­տա­կա­մութ­յամբ»,- նշեց Էդ. ­Մի­լի­տոն­յա­նը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.