պատվոգիրԻ­տա­լա­կան “Il Meleto di Guido Gozzano”­ ա­մե­նամ­յա մրցույ­թին այս տա­րի ևս ­մաս­նակ­ցել են տար­բեր երկր­նե­րի մեծ թվով հե­ղի­նակ­ներ: ­Թարգ­ման­վե­լու և գր­քում տպագր­վե­լու հա­մար ընտ­րութ­յու­նը կանգ է ա­ռել 44 երկր­նե­րի հե­ղի­նակ­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի վրա: Այդ երկր­նե­րի շար­քում ընդգրկ­ված է նաև ­Հա­յաս­տա­նը: Ս­տեղ­ծա­գոր­ծութ­յան հե­ղի­նա­կը ար­ձա­կա­գիր, բա­նաս­տեղծ Ար­մե­նու­հի ­Սիս­յանն է: Ն­րա բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը թարգ­ման­վել է ի­տա­լե­րեն, տպագր­վել է նաև հա­յե­րեն բնա­գի­րը, իսկ հե­ղի­նա­կին շնորհ­վել է պատ­վո­գիր:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.