Գիրք նվի­րե­լու օր­վա կա­պակ­ցութ­յամբ

 

Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քը փետր­վա­րի 19-ին Գիրք նվի­րե­լու օր­վա կա­պակ­ցութ­յամբ ի­րա­նա­հայ բա­նաս­տեղ­ծու­հի, այժմ Լոն­դո­նում բնակ­վող Շո­ղիկ Սա­հակ­յան-­Մի­նաս­յա­նի «Օ­րե­րի կան­չը» և «­Գան­ձա­տուփ» գրքե­րի օ­րի­նակ­ներ է նվի­րել Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նին, Վա­նա­ձո­րի Հ­րանտ Մաթ­ևոս­յա­նի ան­վան գրա­դա­րան­նե­րի կենտ­րո­նաց­ված հա­մա­կար­գին, Ս­տե­փան Զոր­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նին, Վա­նա­ձո­րի Կառ­լոս Ա­բով­յա­նի ան­վան կեր­պար­վես­տի թան­գա­րա­նին, Լո­ռի-­Փամ­բա­կի երկ­րա­գի­տա­կան թան­գա­րա­նին:
Գր­քե­րը բա­ժան­մուն­քին է տրա­մադ­րել Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նը:

Սեփ. լրտ.

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։