Բագրատ ԱԼԵՔՅԱՆ

 

ՉԻՆԱԿԱՆ ՊԱՐԻՍՊՆ՝ ԸՆԴԴԵՄ ՎԻՐՈՒՍԻ
Եկել, խելքից դուրս հարկ է հավաքում,
Որ լինեմ չեղած, եղած չլինեմ,
Մի խոսք չի թողնում, որ ասեմ վերջում,
Անժառանգ հողին որ արժան լինեմ:
Թե կրկնակի էլ պարսպապատեն,
Եվ ահեղ պատը Իր դեմ փլուզվի,
Նրա մրցակից հավատն իմ անզեն
Հուսալի մահն է՝ մահվան վիրուսի:

ՔՈ ՃԱԽՐԸ ՉԱՐԻՐ
Բանաստեղծության համար ամեն ինչ,
Ամեն բան տվիր ու չափսոսացիր.
Սեր ու երազանք, փառք ու ցնծություն
Եվ ինքնամոռաց բյուր գահավիժում:
Դու հավատամքդ չխնայեցիր՝
Երկնավոր բարիք քաղելու համար,
Արեգնահնար քո ճախրը չարիր,
Որ անթև հասնես ոսկեբեր գալիք:
Բանաստեղծության համար, օ՜, անբեկ
Բանաստեղծություն չտվիր երբեք:

ՃԱԿԱՏ ՃԱԿԱՏԻ
Չտեսա երբեք բուն իրականը,
Անիրականը միշտ վերապրեցի.
Գլխիս պինդ նստած՝ ինչպես իր տանը,
Ճերմակեց անդարձ ճամփեքի փոշին:
Վերջին իմ շնչի սայլը լծեցի,
Ձյունով պճնեցի իմ հագուկապը,
Ձուլվեցի բախտին, բայց չծնկեցի,
Թոնրից դուրս չեկավ տան խաչերկաթը:

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ես հանկա՜րծ, հանկա՜րծ,
Հանկա՜րծ հասկացա,
Որ սարերն Հայոց՝
Սուրբ ձեռամբ հնոց,
Իրար մեջ լցվում,
Ներս են բարձրանում՝
Հար ու հավիտյան,
Հար ու հավիտյան:

ՊԱՀԱՊԱՆ ԱՇՏԱՆԱԿ
Ես քո կողքին դատարկ սար եմ,
Ծեծված արտ եմ սգավոր,
Քո անհոգի դարձեդարձն եմ
Ու ողջույնը ահավոր:
Մարած լամպ եմ ես ինձ վրա՝
Քեզ պահապան աշտանակ,
Գիշերն ամբողջ իմ մեջ պարող
Սրերն երկա՜ր ու բարակ:
Վառվող թոնիրը հաց կտա,
Թե մոխրացիր չհանգցնես,
Թե քո սրտով սար բարձրանաս,
Մարած լամպը կպցնես:

ԴԱՌՆԱԹԱԽԻԾ
Սիրտս տվի որբերին ողջ՝
Սիրտ չգտան ոչ մեկի մոտ:
Օձի մեջքը փաղաքշեցի՝
Խիստ թանկացավ թույնը օձի:
Հույս չթողին բանող հույսին՝
Անհույս մնաց հույսն անհույսի:
Մառախուղը՝ թանձր ու ամա,
Կախվեց անբնակ… ինձ վրա:

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ
Ես քեզ որտե՞ղ չեմ որոնել՝
Անես գլուխս խոնարհած,
Սրբացած փոշին եմ մաքրել՝
Անբախտության բախտի առաջ:
Հույսը պահած արցունքներով,
Ես քո շունչն եմ շնչել՝ անշունչ,
Հեռվից աճող արմատներով
Երգը պահել կյանքից առաջ:
Ես քեզ որտե՞ղ չեմ որոնել…

ԴԱՐԸ՝ ՄԻ ՎԱՅՐԿՅԱՆ
Այս ի՜նչ աչքով ես
Ինձ անաչք նայում,
Որ աչքիդ մեջ եմ,
Բայց չեմ երևում:
Իսկ ես մի դար է,
Որ նայում եմ քեզ,
Ու թվում է… դեռ
Նոր պիտի տեսնեմ:

ԹԱՄԱՐԻԿԻՆ
Հրեշտակաց աչքերով
Ու ձևերով աստեղաց,
Մի աստծո առավոտ
Նա երկնքից իջավ ցած:
Ու շողեշող փոխանցվող
Տեսիլք դարձավ անմարմին
Եվ իր թովչանքը մեղմող
Ծաղիկների մտերիմ:
Շուրջը՝ խայտանք ու ծիծաղ,
Քնքշանվաղ խնդություն,
Աչքը աչքից շլացած՝
Խելքը չուներ փրկություն:
ՔԱՐԸ
Քարը որ քար է՝ իր մեջ մշտարթուն
Ողջ ծանրությունն է իր երկրի կրում:
Թե փետուրն ինչպես դու նրան նետես,
Աչքից դուրս՝ հեռվում չես գտնի երբեք:
Նա լուռ տագնապով քեզ մոտ է ընկնում,
Ինչպես զավակը՝ իր երկրի սրտում:

ՍԵՎԱՆԻՍ ՀԵՏ
Կապույտ շապիկս հագնեմ,
Պերճանքը զառ դաշտերիդ,
Ճայերի հետ շաղախվեմ
Դրախտային ջրերիդ:
Ափերիդ հևքով տրտում
Քո ցավի տեղն իմանամ,
Բացեմ գաղտնիքը հոգուդ՝
Լո՜ւյս, փրկությո՜ւն շշնջամ:
Թող քնքշանքով պարուրված
Է՜ն աստված էլ իմանա,
Որ վերքի հետ քո ներփակ՝
Նա ափ չունի ու սահման:
Հրճվանքի դուռը բացեմ
Իմ Գեղամա լեռներում,
Աշխարհը օծվի նորեն
Դրախտային ջրերում:

ԱՆՓՈՓՈԽ ԴԱՍ
Թե պարտված ձեռքը
Բռունցք չդառնա,
Մահվան ընդերքը
Հար կխորանա:
Դա, անշուշտ, գիտի
Ջրահեղձ իմ դին,
Որ դեռ սուզվում է՝
Չի հասնում գետին:

ՏՐԻՈԼԵՏՆԵՐ՝ ՍԻՐԵԼԻ ՀՈՎՈՅԻՆ
1.
Ջուր տվեք միայնակ թռչնակին՝
Սրընթաց աչքերիդ ծովից,
Իր ցեղի արգանդացավից
Ջուր տվեք միայնակ թռչնակին:
Տես, կտցին մի անթև թախիծ՝
Հանց փշրանքը պաղ ապակու,
Ձեզ հոգի է առաջարկում,
Տես, կտցին մի անթև թախիծ:

2.
Անհայտ է թռչունն այս երկրին,
Որ գերխիտ արյամբ է լեցուն,
Ուր հրճվանքն ապրում է անտուն,
Անհայտ է թռչունն այս երկրին:
Նա ձյան մեջ՝ մերկ ու անտանիք,
Երկինք է գումարել երկրին՝
Դարձրել է կարոտն հայրենիք,
Նա ձյան մեջ՝ մերկ ու անտանիք:

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ
Վերնագիրն այս երգի
Նույն տողն է՝ չգրված,
Ինձ ցավակցող քամին
Եվ արցունքն է անլաց:
Քերթությունս տվի՝
Ցավերի տեր դարձա,
Հույսը թողած կացնին,
Քամին ծառ բարձրացավ:
Գովքն հարգի չէ հիմա,
Լացն ու կականը թող.
Ինձ կթաղեն այսօր՝
Վաղվա մեռելներով:

ԷԼ ՉԵՄ ԱՃՈւՄ
Ասին՝ քարն էլ կտրաքի,
Թե սպասի այնքան երկար.
Շնորհներս ցամաքեցին՝
Էլ չեմ աճում լացից ցամաք:
Աստղերի հետ՝ ոտնուծոցի,
Քնքշանքի շողը բարակել,
Ես իմ շուրթին ծաղկել հուռթի,
Ծաղկի վրա եմ չորացել:
Սալքարերի դատարկությամբ
Ինձ ուսն առած՝ տարան հեռու,
Ուր բլուրն իմ մենակ կենում
Ու քեզ վաղուց չի սպասում:

ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՐԿԻ ՀԵՏ
Եվ ահ կար օդում,
Սարսուռ մի անհուն,
Որ ահա, ահա՝
Պաղ ժամացույցի
Զարկի հետ վերջին՝
Սիրտս կճաքի:
Պատը սփրթնած՝
Անձայն երերում,
Էլ չէր դիմանում
Ծանրությանը այն,
Որ ժամանակն էր
Իրենով պահում:

ՌՈՄԻԿԻՍ
Դուռը բաց տեսա՝
Չկար սև շունս,
Ավար ու ավեր,
Ցոլանք էր տունս:
Շղթայածափը
Անվերջ երկարեց,
Սգաչքս խաղաց
Ու դեմքիս մարեց:
Ճակատագի՞րն իմ
Կորցրի հավիտյան,
Թե՞ կորած իմ շան
Թախիծն ինձ գտավ:
ԼԱՎ ԳՈՐԾ, ԼԱՎ ԳԻՆ ՏԱՄ՝
ՊԱՐԱՊԸ ԹՈՂ ԳԱ
Հավատացեք ինձ՝ փրկվեցի ինձնից.
Ինձ դատարկեցի ոչ ու ոչնչից:

Իմ տխեղծ գլխից ու լեզվից երկսայր,
Բնավեր աչքից, խոսքից անշառաչ:

Ես ո՛չ խղճից եմ, ո՛չ դահճակացնից,
Բախտը շպրտեց իմ ձին իր թամբից:

Այսօր օդից կախ բեռ եմ ես տխմար՝
Անցուդարձողին թքելու հարմար:

Ինձ դափնեզարդեք ոչ ու ոչնչից,
Ինձ ցած գլորեք հողի բարձունքից:

Հետո՝ սրտաբաց, առանց արցունքի
Նստեք վաստակած օղորմահացի:

ՀԱՐԳՈՎ ՀԱՐԳԱՆԱՑ
Գերյալ-գրավյալ
Ու նավաբեկյալ
Սիրտս կթաղեք…

Այն զուլալ ջրում,
Ուր չի կատարվել
Դեռ ոչ մի թաղում:

Զի պղտոր ծովում
Խցկվում են միշտ
Արցունք ու սամում:

ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ
***
Ջրի հետ է գնում ջուրը,
Կեղեքվողը ափն է նորից.
Կյանքից ավել մնացողը՝
Պիտի կառչի ձյան փեշերից:

***
Հրաշքն էլ անցավ՝ բախտը չհայտնվեց,
Օ՜, հազար անգամ գտա ու կորցրի…
Թե շքերթը ձեր գլխիվայր շրջես՝
Վայրկյան չի մնա մի ափսոսանքի:

***
Ատամներս շուտ հաշվեցին՝
Հոգիս բերանս հասցրին.
Թողած հիվանդը՝ անսխալ,
Առողջ իմ կյանքը… քաշեցին:

***
Ինչ որ չէիր, այն չես լինի՝
Օծվես կեսար թե մատնիչ,
Հրաշքն ինքնին քեզ չի փրկի,
Թե չդառնաս հենց փրկիչ:

***
Է՜ն մահերն ի վեր,
Ուր կյանքն է հառնում,
Ճգնում է դարեր՝
Մահը չի հասնում:

***
Երազիս մեջ անդարձության
Դեմքը տեսա՝ սարսափեցի,
Այնքան հրկեզ ու մոտ տեսա,
Որ հայտնապես ինձ դրժեցի:

***
Անցավ մեկուսի՝ կյանքը անհույսի,
Հասցե չթողեց ոչ մի ծրարում.
Դեռ ոտքերն ընկած եղած-չեղածի՝
Ժպիտ է փնտրում… գերեզմանոցում:

***
Գրի ծովերում հար մոլորվեցի,
Անհույս ճգնեցի, որ երգն ինձ փրկի.
Ինձ հողմ ու ջրով գրից ջնջեցին,
Ես հողմ ու ջրի հոգուց ժայթքեցի:

One thought on “Բագրատ ԱԼԵՔՅԱՆ

  1. Գրական թերթիդ հաջորդ համարում մի քիչ իմաստ տպագրեք, որ մտցնենք Բագրատ ԱԼԵՔՅԱՆի վերի անմտությունների մեջ։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.