ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ՝ ԳՐՈՂԻ ԱՅՐՈՒՆ ԵՎ ՈՐԴՈՒՆ

­Հոկ­տեմ­բե­րի 28-ին ­Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Հրանտ ­Մաթ­ևոս­յա­նի ան­վան մրցա­նա­կի հանձ­նու­մը:
Մր­ցա­նա­կա­կիր­ներն էին Հ­րանտ ­Մաթ­ևոս­յա­նի «Ան­տիպ­ներ» երկ­հա­տոր­յա­կի  կազ­մող­ներ ­Վեր­ժի­նե ­Մով­սիս­յա­նը և ­Դա­վիթ ­Մաթ­ևոս­յա­նը: Մր­ցա­նակ­նե­րը հանձ­նեց  ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յա­նը: ­
Նա խո­սեց Հ­րանտ ­Մաթ­ևոս­յա­նի և նրա ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան մա­սին, ա­սե­լով, որ ­Մաթ­ևոս­յա­նը մշտա­պես ապ­րում է, ար­դիա­կան է և ­հա­մա­մարդ­կա­յին:
­Դա­վիթ ­Մաթ­ևոս­յա­նը, ստա­նա­լով մրցա­նա­կը, շնոր­հա­կա­լութ­յուն հայտ­նեց՝ նշե­լով, որ դեռևս կան ­Մաթ­ևոս­յա­նի ան­տիպ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ներ, հատ­կա­պես նա­մակ­ներ, ո­րոնք  հե­տա­գա­յում կհրա­տա­րակ­վեն:
Սեփ. լրտ.

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։