ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՀԳՄ վերստուգիչ հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով ՀԳՄ և նրա կառույցների 2017 թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացքն ու արդյունքները, ներկայացնում է հաշվետու տարվա իր եզրակացությունն ու դիտարկումները` տարեկան մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ:
ՀԳՄ հաշվապահության (գլխավոր հաշվապահ` Բ. Բադասյան) ստուգման արդյունքում գրանցված տվյալնրը հաշվետու տարվա ֆինանսական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ:
Մնացորդ առ 01.01.2017 թ. 849.1 հազ. դրամ
ՄՈՒՏՔԵՐ
Վարձավճարներ 29.714.0
Պոլիկլինիկա 1.730.0
Ծաղկաձորի ստ. տուն 470.0
Հրանտ Մաթևոսյանի մրցանակ 400.0
Ամենամյա, Թումանյանի անվ. մրցանակ 100.0
Կոմունալ վճարներ վարձակալներից 9.614.0
Թեքեյան կենտրոն (ծրագիր) 1.440.0
ՀԳՀ-ին (մարաթոնի գումար) 3.420.0
Գյումրի 989.0
Ծրագրեր (ՀՀ մշակույթի
նախարարության) 11.776.8
Երիտասարդական ծրագիր 2.000.0
Կանթեղ 1.600.0
Անդամավճար 335.0
Ընդամենը՝ 63.588.8 հազար դրամ

ԵԼՔԵՐ
Աշխատավարձ 12.747.7
Եկամտային հարկ 4.606.5
Օգնություն գրողներին 250.1
Ծառայություններ (հեռ., էլէներգիա,
գազ, ջուր, բենզին, ծաղիկներ) 10.089.9
Հրանտ Մաթևոսյան մրցանակ 400.0
Գործուղում 233.0
Գրքերի տպագրություն
(գրքեր և տեղեկատու) 650.0
Գույքահարկ, հողի հարկ, մեքենայի հարկ 3.953.0
Օգնություն ՀԳՄ մասնաճյուղերին 400.0
Թումանյանի անվ. ամենամյա մրցանակ 100.0
Գյումրի 1056.2
ՀԳՀ-ին 3.420.0
Սոցվճար 81.0
Դրոշմանիշների 206.0
«Կանթեղ» մրցանակաբաշխություն 1.600.0
ՀԳՄ ծրագրեր 16.612.0
Ընդամենը՝ 56.405.4 հազար դրամ
Մնացորդը 01.01.2018 թ. 8.032.5 հազար դրամ

Վերոնշյալ թվային պատկերում ՀԳՄ անդամավճարների հավաքագրման դրական տեղաշարժը նկատելի է, սակայն, չնայած գործադրված միջոցներին, դեռ բավարար չի կարելի համարել: ՀԳՄ ստեղծագործական գործունեության տարեկան հաշվետվությունը ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի կողմից տրվել է ՀԳՄ նախագահության և վարչության համատեղ նիստում, ինչպես նաև ՀԳՄ նախագահի մամուլի ասուլիսի ժամանակ:

«Համահայկական գրական հիմնադրամի» (գործադիր տնօրեն` Լ. Բլբուլյան, գլխ. հաշվապահ` Ա. Պողոսյան) 2017 թ. գործունեության տվյալները:
Մնացորդ առ 01.01.2017 թ. 00 դրամ
ՄՈՒՏՔԵՐ
Հեռուստամարաթոն, նվիրատվություններ
Նվեր Մնացականյան (Թարյան) 4.837.500 դրամ
Հրանտ Սիմոնյան 2.420.000 դրամ
Անհատական անձինք և
կազմակերպություններ 2.762.850 դրամ
Ընդամենը` 10.020.350 դրամ
ԵԼՔԵՐ
Օգնություն գրական մամուլին 575.000 դրամ
Հրատարակչական աջակցություն 815.000 դրամ
Օգնություն գրողներին 279.508 դրամ
Ստեղծագործական օգնություն 501.000 դրամ
Մարաթոնի կազմակերպության
հետ կապված ծախսեր 530.610 դրամ
Աշխատավարձ, ե/հ 1.020.000 դրամ
Բաժնի ծախսեր 240.626 դրամ
Ընդամենը` 3.961.744 դրամ
Մնացորդ` 01.01.2018 թ. 6.058.606 դրամ

ՀԳՄ Ծաղկաձորի ստեղծագործական տան (գլխ. հաշվապահ` Լ. Ներսիսյան) ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների համառոտ ամփոփագիրը

Ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը – 14. 308 մահճ./օր է:
Այդ թվում՝ ՀԳՄ անդամներին անվճար հատկացվել է 1.778 մահճ./օր ուղեգրեր, նախորդ տարի` 1.768 մահճ./օր:
Վճարովի մահճ./օրի թիվը 12.530 է, ինչը նախորդ տարվանից պակաս է 855 մահճ./օրով, (չնայած այն բանին, որ վճարովի ծանրաբեռնվածությունը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է, արձանագրվել է ԳՄ անդամներին հատկացված մահճ/օրի որոշակի աճ):
Տարեկան ընդհանուր եկամուտը կազմել է 150.300 հազ.դրամ, ինչը ևս մահճ./օրի միջին արժեքով համա­դրելի է նախորդ տարվա ցուցանիշին -159.630 հազ.դր:
Ծախսային մասն ունի հետևյալ պատկերը 148.520 հազ. դր., այդ թվում`
Աշխատավարձ 26.770 հազ.դր
Սնունդ 41.700 հազ.դր
Էլէներգիա 15.910 հազ.դր
Տրանսպորտային 1.280 հազ.դր
Գազ 11.520 հազ.դր
Վարկի % 1.650 հազ.դր
Ջուր 2.010 հազ.դր
ԱԱՀ 24.600 հազ.դր
Հեռախոս, հեռուստացույց, ինտ. 1.250 հազ.դր
Գույքահարկ 1.560 հազ.դր
Շինարարություն, վերանորոգ. 9.250 հազ.դր
Շահութահարկ, եկամտահ. 1.850 հազ.դր
Տնտեսական 7.900 հազ.դր
Զուտ շահույթ 1.780 հազ.դր
Հեռուստացույց, սառնարան, կահույք 1.270 հազ.դր
Շահույթից 1.060 հազ.դր ուղղվել է ԳՄ անդամներին անվճար հատկացված ուղեգրերի ծախսերի մասնակի ծախսածածկմանը: Անվճար հատկացված ուղեգրի ծախսածածկման գումարային աճը պայմանավորված է ընդհանուր հասույթի մոտ 12 միլ. դրամի կրճատմամբ:
Մնացած 720 հազ. դրամ տրամադրվել է ՀԳՄ-ին:
Ընթացիկ տարում ավարտվել է առաջին հարկի բոլոր սենյակների հիմնական վերանորոգման աշխատանքները, մասնակի վերանորոգվել են` 314, 214, 207, 208 սենյակները: Հաշվի առնելով ծաղկաձորյան հյուրանոցային շուկայում աճող մրցակցությունը, ամփոփագրում ներկայացված ցուցանիշների պատկերը վկայում է, որ տնօրեն Մ. Մանուկյանին հաջողվել է ոչ միայն դիմակայել մրցակցությանը՝ ապահովել ստեղծագործական տան նորմալ գործունեությունը, այլև ավելի շատ անվճար մահճ./օր հատկացնել գրողներին:
ՀԳՄ Սևանի ստեղծագործական տան նոր տնօրինությունը անցած հինգ տարիների ընթացքում ոչ միայն կատարել, այլև կրկնակի գերազանցել է պայմանա­գրով նշված ներդրումների քանակը: Քայքայված վիճակի պատճառով անգործության մատնված շենքը ամբողջովին վերանորոգվել է, մարվել են նախկին պարտքերը, կարգի են բերվել սանհանգույցները, փոխվել է ամբողջ խողովակաշարը, տեղադրվել են նոր դռներ և պատուհաններ, թարմացվել է կահույքն ու սպասքը, բարեկարգվել է տարածքը: Թեև Սևանում աշխատանքային են միայն ամառվա հուլիս-օգոստոս ամիսները, տարեկան անվճար 5-10 գրողի են ընդունել: Նախատեսվում են նոր ներդրումներ: Ընթացքի մեջ է «Պոլ կետ» միջազգային հիմնադրամի հետ ստեղծագործական տան վերակառուցման ծրագիրը:
ՀԳՄ հրատարակչության (տնօրեն` Շ. Մկրտչյան, հաշվապահ`Ժ. Հազարյան) 2017թ. գործունեության պատկերը:
Մնացորդ` 01.01.2017 թ. 1.0 դրամ:
ՄՈՒՏՔԵՐ
Պետ. աջակցություն 1487.0 հազար դրամ
ՀԳՄ աջակցություն 115.0 հազար դրամ
Համահայկական գր. հիմնադրամ 115 հազար դրամ
Ընդամենը` 1710. 0 հազար դրամ
ԵԼՔԵՐ
Տպագրական ծախսեր 650.0 հազար դրամ
Հրատ. ծախսեր, հարկեր 492 հազար դրամ
Աշխատավարձ 575.0 հազար դրամ
Ընդամենը` 1717.0 հազար դրամ:
ՀԳՄ վերստուգիչ հանձնաժողով

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։