ԳԹ պատմություն

1932 թվականի փետրվարի 23-ին լույս տեսավ «Գրական թերթի» առաջին համարը

1932թ. 22 փետրվարի – 20 ապրիլի – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբ.` Հ. Մկրտչյան,
1932թ. 20 ապրիլի – 30 մայիսի – ստորագրություն չի դրվել
1932թ. 30 մայիսի – 7 նոյեմբերի – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբ.` Յե. Չուբար,
1932թ. 7 նոյեմբերի – 28 դեկտեմբերի (ներառյալ) խմբ. կոլեգա, պատ. խմբ. տեղակալ` Ալազան

1933թ. –

1934թ. 10.01. – 11. 03. – պատ. խմբագիր` Ալազան,
1934թ. 11.03. – 30. 03. – պատ. խմբ.տեղակալ` Վ. Նորենց
1934թ. 30.03. – 25. 08. – պատ. խմբ.` Ալազան
1934թ. 25.08. – 20.09. – խմբ. կոլեգիա,
1934թ. 20.09. – 10. 12. – պատ. խմբ.` Ալազան
1934թ. 10.12. – 31.12. – պատ. խմբ.տեղակալ` Վ. Նորենց

1935թ. 10.01. – 30.04. – պատ. խմբագիր` Ալազան,
1935թ. 30.04. – 20.09. – ի տեղի պատ. խմբագրի` Հ. Մկրտչյան
1935թ. 20.09. – 30.10. – պատ. խմբագիր` Ալազան,
1935թ. 30.10. – 30.12. – պատ. խմբ.տեղակալ` Վ. Նորենց

1936թ. 10.01. – 31.01. – պատ. խմբ.տեղակալ` Վ. Նորենց
1936թ. 31.01. – 25.08. – պատ. խմբագիր` Ալազան
1936թ. 25.08. – 10.09. – խմբագրական կոլեգիա
1936թ. 10.09. – 31.12. – պատ. խմբագիր` Գ. Աբով

1937թ. 19.01. – 20.02. – պատ. խմբագիր` Գ. Աբով
1937թ. 20.02. – 27.03. – ի տեղի պատ. խմբագրի` Վ. Ծովյան
1937թ. 27.03. – 28.08. – պատ. խմբագիր` Գ. Աբով
1937թ. 28.08. – 07. 11. – պատ. խմբագիր` Հենրի
1937թ. 07.11. – 24.12 – խմբ. կոլեգիա

1938թ. 06.01. – 20.05. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Հով. Մելիքյան
1938թ. 20.05. – 31.05. – խմբ. կոլեգիա
1938թ. 31.05. -29.12 – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Հով. Մելիքյան

1939թ. 06.01. – 20.02. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Հով. Մելիքյան
1939թ. 20.02. – 10.06. – խմբ. կոլեգիա
1939թ. 10.06. – 31.12 – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Հով. Մելիքյան

1940թ. – 10.01. – 23.12. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Գ. Բորյան
1940թ. 23.12. – 31.12 – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Գ. Ոսկանյան

1941թ. 10.01. – 20.07. խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Գ. Ոսկանյան
1941թ 20.07.- 31.11 – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագրի պաշտոնակատար` Գ. Հովսեփյան

1942թ.
1943թ.

1944թ. 10 դեկտեմբերի – 31 դեկտեմբերի 1946թ. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Ա. Բաբայան

1947թ. 10.01 – 15.12. 1948թ. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Ա. Բաբայան
1948թ. 15.12. – 31.12. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Վ. Մնացականյան
1949թ. 10.01. – 31.12.1950թ. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Վ. Մնացականյան

1951թ. 10.01. – 15.09. – խմբ. կոլեգիա, պատ. խմբագիր` Վ. Մնացականյան
1951թ. 15.09. – 22.01. 1953թ – խմբագիր` Վ. ՄՆացականյան

1953թ. 10.01. – 22.01. – խմբագիր` Վ. ՄՆացականյան
1953թ. 22.01. – 31.12. – պատ. խմբագիր` Գ. Տեր-Գրիգորյան

1954թ. 8.01. – 31.08. – պատ. խմբագիր` Գ. Տեր-Գրիգորյան
1954թ. 31.08. – 17.10. – ի տեղի պատ. խմբագրի` Հ. Սալախյան
1954թ. 17.10. – 25.12. – պատ. խմբագիր` Գ. Տեր-Գրիգորյան

1955թ. 09.01. – 18.03. – պատ. խմբագիր` Գ. Տեր-Գրիգորյան
1955թ. 18.03. – 23.09. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան
1955թ. 23.09. – 21.10. – ի տեղի պատ. խմբագրի` Վ. Դավթյան
1955թ. 21.10. – 31.12. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան

1956թ. 10.01. – 17.10. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան
1956թ. 17.10. – 16.11 – ի տեղի պատ. խմբագրի`Վ. Դավթյան
1956թ. 16.11 – 31.12. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան

1957թ. 10.01. – 18.05. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան
1957թ. 18.05. – 09. 06. – ի տեղի պատ. խմբագրի`Վ. Դավթյան
1957թ. 09.06. – 22.09. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան
1957թ. 22.09. – 22.10. – ի տեղի պատ. խմբագրի`Վ. Դավթյան
1957թ. 22.10. – 15. 10. 1958թ. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան

1958թ. 15.10. – 05.11. ի տեղի պատ. խմբագրի`Վ. Դավթյան
1958թ. 15.11. – 31.12. – պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան

1959թ. 08.01. – 06.03. պատ. խմբագիր` Հր. Հովհաննիսյան
1959թ. 16.03. – 19.08. 1960թ. խմբագիր` Մկրտիչ Սարգսյան

1960թ. 19.08. – 16.09. – ի տեղի խմբագրի` Ա. Արիստակեսյան
1960թ. 19.09. – 23.12 – խմբագիր Մկրտիչ Սարգսյան

1961թ. 01.01. – 17.03. խմբագիր` Մկր. Դ. Սարգսյան
1961թ. 17.03. – 24.03. – ի տեղի խմբագրի` Ա. Արիստակեսյան
1961թ. 24.03. – 18.08. – խմբագիր` Մկր. Դ. Սարգսյան
1961թ. 18.08. – 15.09. – ի տեղի խմբագրի` Ա. Արիստակեսյան
1961թ. 15.09. – 22.12. խմբագիր` Մկր. Դ. Սարգսյան

1962թ. 01.01. – 12.01 – ի տեղի խմբագրի` Ա. Արիստակեսյան
1962թ. 12.01. – 23.02. – խմբագիր` Մկր. Դ. Սարգսյան
1962թ. 23.02. – 09.03. – ի տեղի խմբագրի` Ա. Արիստակեսյան
1962թ. 09.03. – 13. 07. – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան
1962թ. 13.07. – 24.08. – ի տեղի խմբագրի` Հր. Հովհաննիսյան
1962թ. 24.08. – 30.12. – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան

1963թ. 04.01. – 09.08. – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան
1963թ. 09.08 – 20.09. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1963թ. 20.09. – 02.10.1964թ. – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան

1964թ. 02.10. – 20.11. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1964թ. 20.11. – 28.12 – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան

1965թ. 01.01 – 21.05 – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան
1965թ. 21.05. – 25.06 – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1965թ. 25.06. – 23.07. – խմբագիր` Վ. Ա. Դավթյան
1965թ. 23.07. – 13.08. – ի տեղի խմբագրի` Հր. Հովհաննիսյան
1965թ. 13.08. – 03.12. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1965թ. 03.12. – 12. 08. 1966թ. – խմբագիր` Հ. Սահյան

1966թ. 12.08. – 16.09. ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1966թ. 16.09. – 21.10. – խմբագիր` Հ. Սահյան
1966թ. 21.10. – 28.10. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1966թ. 28.10. – 23.12 – խմբագիր` Հ. Սահյան

1967թ. 01.01. – 07.04. – խմբագիր` Հ. Սահյան
1967թ. 07.04. – 05.05. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1967թ. 05.05. – 15.12 – խմբագիր` Հ. Սահյան
1967թ. 15.12. – 22.12. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1967թ. 22.12. – 08.03. 1968թ. – խմբագիր` Միք. Շաթիրյան

1968թ. 08.03. – 04.05. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1968թ. 04.05. – 20.09 – խմբագիր`
1968թ. 20.09. – 11.10. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1968թ. 11.10. – 18.10 – ի տեղի խմբագրի` Հր. Հովհաննիսյան
1968թ. 18.10. – 27.12 – խմբագիր` Միք. Շաթիրյան

1969թ. 01.01. – 27.06. – խմբագիր` Միք. Շաթիրյան
1969թ. 27.06. – 18.07. – ի տեղի խմբագրի` Արտ. Քալանթարյան
1969թ. 18.07. – 13.03. 1970թ. – խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1970թ. 13.03. – 10.04. – ի տեղի խմբագրի` Հենր. Թումանյան
1970թ. 10.04. – 11.12 – խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1970թ. 11.12. – 25.12. – ի տեղի խմբագրի` Հենր. Թումանյան

1971թ. 01.01. – 16.04. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1971թ. 16.04. – 23.04. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1971թ. 23.04. – 18.06. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1971թ. 18.06. – 09.07. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1971թ. 09.07. – 03.09. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1971թ. 03.09. – 01.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1971թ. 01.10. – 12.05. 1972թ. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1972թ. 12.05. – 16.06. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1972թ. 16.06. – 08.09. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1972թ. 08.09. – 13.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1972թ. 13.10. – 23.12. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան

1973թ. 01.01. – 02.02. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1973թ. 02.02. – 10.03. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1973թ. 10.03. – 13.07. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1973թ. 13.07. – 24.08. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1973թ. 24.08. – 31.08. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1973թ. 31.08. – 14.09. – ի տեղի գլխ. խմբագրի` Հենր. Թումանյան
1973թ. 14.09. – 12.10. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1973թ. 12.10. – 26.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1973թ. 26.10. – 01.02. 1974թ. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1974թ. 01.02. – 08.03. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1974թ. 08.03. – 21.06. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1974թ. 21.06. – 28.06. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1974թ. 28.06. – 23.08. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1974թ. 23.08. – 20.09. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1974թ. 20.09. – 25.10. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1974թ. 25.10. – 01.11. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1974թ. 01.11. – 22.11. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1974թ. 22.11. – 13.12. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1974թ. 13.12. – 27.12. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1975թ.01.01. – 15.08. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1975թ. 15.08. – 22.08. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1975թ. 22.08. – 12.09. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1975թ. 12.09. – 10.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1975թ. 10.10. – 17.09. 1976թ. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1976թ. 17.09. – 24.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1976թ. 24.10. – 22.12. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1977թ. 01.01. – 08.04. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան
1977թ. 08.04. – 29.04. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1977թ. 29.04. – 24.03. 1978թ. – գլխ. խմբագիր` Ս. Մ. Հարությունյան

1978թ. 24.03. – 09.06. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1978թ. 09.06. – 29.12. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան

1979թ. 01.01. – 23.02. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան
1979թ. 23.02. – 16.03. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Ֆ. Հ. Մելոյան
1979թ. 16.03. – 28.09. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան
1979թ. 28.09. – 12.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կ. Ա. Ազարյան
1979թ. 12.10. – 15.08. 1980թ. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան

1980թ. 15.08. – 12.09. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կ. Ա. Ազարյան
1980թ. 12.09. – 10.10. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան
1980թ. 10.10. – 24.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կ. Ա. Ազարյան
1980թ. 24.10. – 26.12. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան

1981թ. 01.01. – 20.02. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան
1981թ. 20.02. – 27.03. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կ. Ա. Ազարյան
1981թ. 27.03. – 16.04. 1982թ. – գլխ. խմբագիր` Հրաչյա Հովհաննիսյան

1982թ. 16.04. – 24.12. 1982թ. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան

1983թ. 01.01. – 07.01. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
1983թ. 07.01. – 14.01. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կարլեն Ազարյան
1983թ. 14.01. – 21.01. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
1983թ. 21.01. – 11.02. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կարլեն Ազարյան
1983թ. 11.02. – 23.12. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
1983թ. 23.12. – 27.01. 1984թ. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կարլեն Ազարյան

1984թ. 27.01. – 31.08. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
1984թ. 31.08. – 19.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կարլեն Ազարյան
1984թ. 19.10. – 28.12. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան

1985թ. 04.01. – 25.01. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
1985թ. 25.01. – 01.03. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կարլեն Ազարյան
1985թ. 01.03. – 30.08. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
1985թ. 30.08. – 11.10. – գլխ. խմբագրի տեղակալ` Կարլեն Ազարյան
1985թ. 11.10. – 20.02. 1986թ. – գլխ. խմբագիր Նորայր Ադալյան

1986թ. 20.02. – 28.12. – գլխ. խմբագիր` Անժիկ Հակոբյան
1987թ. 04.01. – 28.12. 1988թ. – գլխ. խմբագիր` Անժիկ Հակոբյան
1989թ. 04.01. – 28.12. 1990թ. – գլխ. խմբագիր` Ֆելիքս Մելոյան1991թ. 04.01. – 28.12. 1992թ. – գլխ. խմբագիր` Ֆելիքս Մելոյան
1993թ. 04.01. – 28.12. 1994թ. – գլխ. խմբագիր` Ֆելիքս Մելոյան
1995թ. – գլխ. խմբագիր` Ֆելիքս Մելոյան
1996թ. – 17.06. 1997թ. – գլխ. խմբագիր` Հովհաննես Գրիգորյան
1997թ. 17.06 – 1998թ.- ի տեղի գլխավոր խմբագրի` Կարլեն Ազարյան
1998թ. – .15. 07. 1999թ. – գլխ. խմբագիր` Յուրի Խաչատրյան
2000թթ. – գլխ. խմբագիր` Ալբերտ Իսոյան
2001թ. 31. 08 – 2004թ. – գլխ. խմբագիր` Կարինե Խոդիկյան
2004թ.- 04.11. 2005թ. – գլխ. խմբագիր` Նորայր Ադալյան
2005թ. 04.11. – 03.03.2006թ. – ի տեղի գլխավոր խմբագրի` Սամվել Կոսյան
2006թ. 03.03. – 16.03. 2012թ. – գլխ. խմբագիր` Սամվել Կոսյան
2012թ.16.03. -ից գլխ.խմբագիր` Կարինե Խոդիկյան

One thought on “ԳԹ պատմություն

 1. Նորից հայը կանգուն մնաց…

  Ջարդվեցինք, ծեծվեցինք,
  Բայց կանգուն մնացինք:
  Հալածվեցինք, տառապեցինք,
  Բայց գոյատևեցինք:
  Թուրք թշնամու վայրագ մտքի,
  Խելահեղ երազանքի,
  Թշվառ կամքի ցանկությունն էր
  Հայկական ցեղը վերացնել,
  Հային մեկընդմիշտ տեղահան անել,
  Հայկական հողում իրենցը տնկել,
  Իրենցը ցանել,իրենցն աճեցնել,
  Եվ հայ ազգին հավատափոխ անել,
  Ամեն ինչ, ինչ-որ հայն ուներ,
  Իրենցով անել, սեփականացնել:
  Ահա այսպես` դաժան մտքով լցված,
  Աշխարհիս աչքի առաջ
  Թշնամին իր չար գործն էր անում,
  Եվ ոչ ոք նրան չէր խանգարում:
  Պատճաոն այն էր, որ հայ էինք, քրիստոնյա,
  Քրիստոսին էինք պատկանում,
  Եվ Աստվածային կնիքն էինք կրում:

  Ջարդվեցին, սպանվեցին,
  Մարտիրոսվեցին թե’ մեծ, թե’ փոքր,
  Թե’ տղամարդ, թե’ կին,
  Տղա, աղջիկ, պատանի ու ծերունի:
  Իսկ ովքեր դեռ ողջ էին, պայքարեցին,
  Մինչև վերջին շունչը կանգուն մնացին,
  Հավատքն իրենց չփոխեցին,
  Անգամ նրանց մտքով չանցավ
  Դավաճանել իրենց համար խաչված Տիրոջը,
  Որ նույն տանջանքի ճանապարհն էր անցել.
  Իրենց նման ծեծվել, հալածվել ու տառապել`
  Կտակելով հայոց ազգին պատրաստ լինել,
  Չվախենալ, Աստծուն հավատալ,
  Որ թշնամին չկարողնա իրենց հաղթել,
  Հային տեղահան անել, արմատից պոկել
  Եվ իր չար ծրագիրն իրագործել:
  Իսկ աշխա~րհը…
  Դա աշխարը դիտում էր որպես հանդիսատես,
  Թե ինչպես մի ազգ տեղահան է արվում,
  Օտար է կոչվում և օտար դառնում
  Ի’ր իսկ երկրում, ի’ր սեփական հողում:
  Հայաթափություն.
  Սա էր ծրագիրը մեր թշնամու:
  Սակայն աշխարհը տեսավ հայի հավատքը,
  Զարմացած մնաց ու խորհեց.
  «Չէ՞ որ սա այն ազգն է,
  Որին Աստված ջրհեղեղից փրկեց,
  Արարատ սար նրան բերեց
  Եվ իր ուխտի խոստումը տվեց,
  Որ հայոց երկնակամարում
  Իր ծիածանը հավերժ պիտի լինի,
  Եվ ոչ մեկը չպիտի նրանց տեղահան անի,
  Որ հայն իր հողում հավեժ պիտի ապրի»:
  ԶՈՅԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ կամ ԶՈՅԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.