Ո’Չ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ «ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ» ԵԿԵՂԵՑԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆԸ / Գառնիկ ՇԱԽԿՅԱՆ

Վերջին 1.5-2 տասնամյակում հանրապետությունում, նաև ԼՂՀ-ում լայնամասշտաբ կառուցվում են եկեղեցիներ, ինչը ուրախացնող լինելով հանդերձ, խիստ մտահոգիչ է, քանի որ հարկ եղած ուշադրությունը չի դարձվում կառույցների որակական կողմին, հորինվածքային նկարագրին, կերպարին: Նորակառույց եկեղեցիները, փոքր բացառությամբ, կերպավորում են միջնադարյան նույնատիպ կառույցները, նմանակելով կամ կրկնելով դրանց հորինվածքը, ճարտարապետական-գեղարվեստական հատկանիշները` հաճախ էլ կառուցվածքային և գեղարվեստական արտահայտչական միջոցների չարդարացված, ձևական […]

Հայ ճարտարապետության շքեղ հանդես (1960-1990 թթ.) / Գառնիկ ՇԱԽԿՅԱՆ

Հայ ժողովուրդն իր բազմադարյա պատմության ընթացքում ապրել է ազգային ճարտարապետության վերելքի, նաև վայրէջքի շրջաններ: Բարձրագույն վերելք է ապրել 7-րդ դարում` հայ ճարտարապետության ոսկեդարում: Բարձր զարգացման է հասել Բագրատունյաց թագավորության և Զաքարյանների ավատատիրության ժամանակ` 10-13-րդ դարերում: Նոր ժամանակներում հայ ճարտարապետության առավել վերելքը 1920-30-ական, ապա 1960-90-ական թվականներին էր: 1920-30-ականները եղան հայ ազգային ճարտարապետության ծաղկման շրջան, երբ իշխողը […]