Տաթև Թամրազյան / Մի տար­վա պատ­մութ­յուն 20.10.2020-20.10.2021

Գ­րա­կա­նա­գե՞տ եմ դառ­նա­լու, թե՞ լեզ­վա­բան։ Լեզ­վի դա­սը դժվար էր կար­ծես, ի­մը, ախր, գրա­կա­նութ­յունն է, է­լի։ Վա­ղը չեմ հասց­նե­լու կար­դալ հանձ­նա­րար­ված գիր­քը։ Դե, ախր լե­զուն ու լեզ­վա­բա­նութ­յու­նը միշտ էլ իմն են ե­ղել։ Լավ, վեր­ջը՝ գրա­կա­նութ­յո՞ւն, թե՞ լե­զու։ Պա­տե­րազմ։ Գ­նում էինք Ազ­գա­յին գրա­դա­րան, պայ­ման կա­պում, որ հե­ռա­խոս­ներն ան­ջա­տում ենք, որ կա­րո­ղա­նանք դաս ա­նել, մեզ հա­մո­զել էինք, որ […]

Լիլիթ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ / Երիտասարդ գրողների ծաղկաձորյան համաժողով Գրական արձագանքներ. (19.11.2020-19.11.2021)

Լիլիթ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ հետպատերազմյա նոթեր * գուցե այս բոլոր պատերազմներն այն պատճառով էին, որ ինչ-որ մեկն ինչ-որ մի տեղ լքեց Սերը… * կարո՞ղ ես ինձ այնպես գրկել, որ պատերազմը վերջանա… * ժամանակը կորցնում է մարդու զգացողությունը * խաղաղության կոչ անում են երկրներն, ում բանակներում զինվորները քանակով չեն զիջում իմ երկրի բնակչությանը… * պատերազմը պարտվում է խաղաղությանը, […]

­Սո­նա ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ / Երիտասարդ գրողների ծաղկաձորյան համաժողով Գրական արձագանքներ. (19.11.2020-19.11.2021)

­Սո­նա ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ Ար­ցախ, Ս­տե­փա­նա­կերտ ­Բարև, ես ­Սո­նա ­Համ­բար­ձում մարդ-խճա­նկարն եմ, կազմ­ված եմ տար­բեր մաս­նիկ­նե­րից՝ պոետ, ի­րա­վա­բան, դա­սա­խոս, մայր, ըն­կեր, դուստր, խենթ… ­Մեկ տա­րի ա­ռաջ ժա­մա­նա­կը հաս­տա­տեց, որ ան­կախ ան­հա­ջո­ղութ­յուն­նե­րի և ­ձեռք­բե­րում­նե­րի քա­նա­կից՝ ես եր­ջա­նիկ էի… Ար­ցախ­յան գո­յա­մար­տը, ինչ­պես 1990 թվա­կա­նի իմ ծննդյան օ­րից փո­խեց կյան­քիս ըն­թաց­քը՝ զրկե­լով ինձ մե­ծա­նալ իմ ծննդա­վայր ­Մա­տա­ղի­սում, այն­պես էլ 2020 […]

­Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նում քննարկ­վե­ցին մինչև 27 տա­րե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի՝ մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան ներ­կա­յաց­ված ստեղծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Խ­րա­խու­սա­կան մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցան Գ­րե­տա Ա­լեք­սան­յա­նը, ­Վիո­լե­տա ­Լապտ­ևան, Հ­րա­չու­հի ­Լո­ռեց­յա­նը, ­Կա­րի­նե ­Մա­նաս­յա­նը, Իր­մա ­Հա­կոբ­յա­նը, իսկ ՀԳՄ պատ­վոգ­րե­րի՝ ­Նա­րե ­Վա­րու­ժա­նը, ­Սու­սան­նա Գ­ևորգ­յա­նը, Ա­րեգ ­Մով­սիս­յա­նը: Խ­րա­խու­սա­կան մրցա­նակ­նե­րի ու պատ­վոգ­րե­րի հանձ­նու­մը տե­ղի կու­նե­նա ­Ծաղ­կա­ձո­րում՝ գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը, հոկ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի հա­վա­քի ժա­մա­նակ:

­Նա­րե ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ Թ­թե­նի ­Ման­կութ­յունս ու տա­տիս ծե­րութ­յու­նը հա­մըն­կան։ Եր­կուսս էլ քայ­լել էինք սո­վո­րում, իսկ երբ ես սկսե­ցի վա­զել, տատս ան­կո­ղին ըն­կավ։ ­Հաս­նող ու մեռ­նող կյան­քե­րի ինչ­պի­սի՛ բա­խում։ ­Տատս մե­ռավ սո­վո­րա­կան մի օր, և ն­րան թա­ղե­ցին սո­վո­րա­կան  փո­սի մեջ. ան­սո­վոր էր… Ան­սո­վոր էր պա­տի անկ­յու­նի մահ­ճա­կա­լի դա­տար­կութ­յու­նը։ Այդ դա­տար­կութ­յու­նից կո­կորդս լցվում էր ա­մեն ան­գամ, բայց վա­խե­նում […]

Երիտասարդ գրողների 14-րդ համաժողովը. Ծաղկաձոր 2016

Հունիսի 17-ին Գրողների միության Ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը մեկնարկեց երիտասարդ գրողների 14-րդ համաժողովը, որին մասնակցում էին երիտասարդ ստեղծագործողներ Հայաստանի տարբեր մարզերից և Վրաստանից: ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, ողջունելով ներկաներին, կարևորեց երիտասարդ գրողների շփումները, ավագ և երիտասարդ գրողների միջև երկխոսությունը: Ապա անդրադառնալով երիտասարդ գրողների տպագրության հարցին՝ ընդգծեց «Ցոլքերի» աշխատանքը երիտասարդների հետ, կապերը հրատարակչությունների, ամսագրերի հետ աշխատակցող երիտասարդների […]

ՊՈԵԶԻԱՅԻ 2-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ

Հոկտեմբերի 19-ին Ստեփանակերտում «Խաղաղություն և սեր» կարգախոսով մեկնարկեց պոեզիայի միջազգային 2-րդ փառատոնը, որին մասնակցում էին 10-ից ավելի պետությունների անվանի գրողներ, մշակութային գործիչներ: Փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 20-ին Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում: Արցախի ԳՄ նախագահ Վարդան Հակոբյանը, ողջունելով փառատոնի մասնակիցներին, նշեց, որ Անդրկովկասում առաջին անգամ կազմակերպել նման միջազգային փառատոն, այն էլ՝ […]